Warning: Creating default object from empty value in /var/www/web2/my.cz/my.cz/private/classes/engine.class.php on line 271
PR agentura nového věku >> My.cz
 

Kdo jsme

Jsme PR agentura nového věku. Rozumíme zásadám marketingu a fungování mediálního světa. Vyznáme se v online prostředí. Sociální sítě jsou naší vášní. Neustále sledujeme nové komunikační trendy. Především jsme ale připraveni se s vámi o naše zkušenosti podělit!

Co děláme

01

Firemní publikace a média

Každý, k němuž chceme hovořit, je zvyklý získávat informace jiným způsobem. Připravíme návrhy vhodných firemních médií, tištěných i elektronických, pro účelnou komunikace s každým z adresátů, a dodáme těmto médiím obsah i správnou formu, tak aby se staly přesvědčivým nástrojem korporátní komunikace.

02

Komunikace změn

Období změn ve firmě přináší pocit ohrožení a nejistoty pro mnohé zúčastněné. Propojíme vhodné nástroje vnější a vnitřní komunikace tak, aby se podařilo udržet firemní klima, podporu třetích stran i sociální smír se zástupci zaměstnanců. Pomůžeme managementu vysvětlit potřebnost a podstatu změn a získat pro ně klíčové spojence zevnitř firmy a zvenčí.

03

Finanční PR

Každý typ finanční transakce na kapitálovém trhu vyžaduje svou specifickou komunikaci respektující informační povinnosti a další nároky vyžadované na dotčených trzích. Zpracujeme vám projekty komunikace pro fúze, akvizice, úpisy akcií či emise dluhopisů a další transakce na finančním trhu.

04

Vztahy s komunitami

Pro úspěch našeho podnikání potřebujeme společenský souhlas s tím, co děláme a jak to děláme, od našeho okolí. Připravíme pro vás systematický program budování vztahů s komunitami důležitými pro vaše podnikání, tak aby nepochybovaly o tom, že jste jejich dobrým korporátním sousedem.

05

Interní komunikace

Nálada uvnitř firmy a identifikace zaměstnanců a nejbližších spolupracovníků se společně sdílenými hodnotami je klíčem
k motivaci a tím k úspěchu na trhu. Připravíme pro vás komplexní program komunikace s vnitřními cílovými skupinami a zajistíme jeho naplňování.

06

Korporátní komunikace

Firma komunikuje se svým okolím
v každém okamžiku, i když zrovna nic neříká. Identifikujeme vaše stakeholdery, formulujeme klíčová sdělení a navrhneme strategii korporátní komunikace vůči všem cílovým skupinám včetně volby vhodných komunikačních kanálů.

07

Budování značky

Jak zvýšit známost vaší firmy rychle
a s co nejnižšími náklady? Budování značky už dávno nestojí pouze
na tradičních médiích. Váš příběh vyprávíme prostřednictvím online
i offline médií, takže dokážeme cílovou skupinu oslovit ještě přesněji a efektivněji.

08

Krizová komunikace

Krizová komunikace začíná a končí v digitálním světě. Víme, jak se bránit mediálním útokům, trollům
i pomluvám na internetu. Pomůžeme vám překonat období krize bez šrámů na pověsti díky dlouholetým zkušenostem a praktickým znalostem.

9

Media Relations

Media relations už dávno nejsou jen o setkávání s novináři… Vytváříme
a posilujeme síť kontaktů a vztahů se zástupci médií, bloggery i vlivnými brand ambasadory.

10

Společenská odpovědnost firem

Jak jinak dnes efektivně prosadit společensky odpovědná témata než
s pomocí online světa? Pomáháme firmám zviditelňovat jejich pozitivní působení prostřednictvím tradičních médií, internetu i sociálních sítí.

Kontakt

My.cz

martina.dvorackova@my.cz 
+420 734 863 722

Adresa:
Ovenecká 9
Praha 7 - Letná
170 00