Warning: Creating default object from empty value in /var/www/web2/my.cz/my.cz/private/classes/engine.class.php on line 271
PR agentura nového věku >> My.cz
 

Kdo jsme

Jsme PR agentura nového věku. Rozumíme zásadám marketingu a fungování mediálního světa. Vyznáme se v online prostředí. Sociální sítě jsou naší vášní. Neustále sledujeme nové komunikační trendy. Především jsme ale připraveni se s vámi o naše zkušenosti podělit!

Co děláme

01

Budování značky

Jak zvýšit známost vaší firmy rychle a s co nejnižšími náklady? Budování značky už dávno nestojí pouze na tradičních médiích. Váš příběh vyprávíme prostřednictvím online i offline médií, takže dokážeme cílovou skupinu oslovit ještě přesněji a efektivněji.

 

02

Krizová komunikace

Krizová komunikace začíná a končí v digitálním světě. Víme, jak se bránit mediálním útokům, trollům i pomluvám na internetu. Pomůžeme vám překonat období krize bez šrámů na pověsti díky dlouholetým zkušenostem a praktickým znalostem.

 

03

Media Relations

Media relations už dávno nejsou jen o setkávání s novináři… Vytváříme a posilujeme síť kontaktů a vztahů se zástupci médií, bloggery i vlivnými brand ambasadory.

 

04

Společenská odpovědnost firem

Jak jinak dnes efektivně prosadit společensky odpovědná témata než s pomocí online světa? Pomáháme firmám zviditelňovat jejich pozitivní působení prostřednictvím tradičních médií, internetu i sociálních sítí.

 

05

Mediální tréninky

Víte, jak svou firmu správně mediálně (re)prezentovat? V rámci média tréninku zjistíte, jak na bezproblémovou komunikaci s novináři. Během školení o komunikaci na sociálních sítích se naučíte chovat v digitálním prostředí a využívat možnost interakce s klienty ve svůj prospěch.

 

06

Komunikační kampaně

Efektivní komunikační kampaň dokáže oslovit cílovou skupinu a motivovat ji ke splnění vašich cílů. Zefektivníme vaše PR a marketingové aktivity kreativním propojením světa klasických médií s digitálními.

 

07

Weby nové generace

Moderní web musí být jednoduchý, čtivý, uživatelsky přívětivý a dobře optimalizovaný pro vyhledávače. Máte už takové stránky?

08

Monitoring, analýza a vyhodnocení aktivit

Co se o vaší značce říká v médiích a na internetu? Měříte efektivitu svých aktivit na sociálních sítích? Zjistíme to za vás a zajistíme vám relevantní data.

9

Začleňování sociálních sítí do korporátní strategi

Myslíte si, že sociální sítě nejsou nic pro vaši firmu? Přesvědčíme vás o opaku! Ovládněte digitální svět a získejte náskok před konkurencí.

10

Korporátní komunikace

Firma komunikuje se svým okolím v každém okamžiku, i když zrovna nic neříká. Identifikujeme vaše stakeholdery, formulujeme klíčová sdělení a navrhneme strategii korporátní komunikace vůči všem cílovým skupinám včetně volby vhodných komunikačních kanálů.

11

Interní komunikace

Nálada uvnitř firmy a identifikace zaměstnanců a nejbližších spolupracovníků se společně sdílenými hodnotami je klíčem k motivaci a tím k úspěchu na trhu. Připravíme pro vás komplexní program komunikace s vnitřními cílovými skupinami a zajistíme jeho naplňování.

12

Vztahy s komunitami

Pro úspěch našeho podnikání potřebujeme společenský souhlas s tím, co děláme a jak to děláme, od našeho okolí. Připravíme pro vás systematický program budování vztahů s komunitami důležitými pro vaše podnikání, tak aby nepochybovaly o tom, že jste jejich dobrým korporátním sousedem.

 

13

Finanční PR

Každý typ finanční transakce na kapitálovém trhu vyžaduje svou specifickou komunikaci respektující informační povinnosti a další nároky vyžadované na dotčených trzích. Zpracujeme vám projekty komunikace pro fúze, akvizice, úpisy akcií či emise dluhopisů a další transakce na finančním trhu.

14

Litigační PR

Dojde-li na spor s obchodním partnerem, konkurentem či například regulátorem, je třeba vnější komunikaci podřídit právní strategii. Ve spolupráci s vašimi právními, daňovými a ekonomickými poradci budeme řídit komunikaci ve vztahu k předmětu sporu tak, aby podporovala úspěšné vyřešení sporu ve váš prospěch.

15

Komunikace změn

Období změn ve firmě přináší pocit ohrožení a nejistoty pro mnohé zúčastněné. Propojíme všechny vhodné nástroje vnější a vnitřní komunikace tak, aby se podařilo udržet firemní klima a motivaci, podporu třetích stran i sociální smír se zástupci zaměstnanců. Pomůžeme managementu vysvětlit potřebnost a podstatu změn a získat pro ně klíčové spojence zevnitř firmy a zvenčí.

16

Firemní publikace a média

Každý, k němuž chceme hovořit, je zvyklý získávat informace jiným způsobem. Připravíme návrhy vhodných firemních médií, tištěných i elektronických, pro účelnou komunikace s každým z adresátů, a dodáme těmto médiím obsah i správnou formu, tak aby se staly přesvědčivým nástrojem korporátní komunikace.

Kontakt

My.cz

info@my.cz 
+420 724 271 052

Adresa:
Františka Křížka 362/1
Praha 7 
170 00